mihailbrat (mihailbrat) wrote,
mihailbrat
mihailbrat

Пайет деньгами Байдена оплатил отдых украинцев на Кипре

Я все больше убеждаюсь в том, что из Украины делают проститутку. Причем бесплатную. Каждый пользуется ею, как хочет. Одни распродают государственное имущество, другие - наживаются на войне. Третьи становятся предпринимателями-монополистами.  Я бы ничего не говорил, если бы о народе не забывали. Однако - куда уж им до нас. Лучше себе карманы побольше набить.

                     

И, что больше всего меня смущает так это то, что иностранные "гости" зачастили к нам.  Словно коршуны на падаль слетаются. Сначала Кэрри наведывался, после его визитов обязательно обстановка в Украине обострялась. Сейчас, вот, Байден зачастил. И, конечно же, интерес один - деньги. Если Керри налаживал сотрудничество в оборонной сфере, ну как налаживал - продавал неликвид - списанную технику и оружие; то что нужно Байдену - для меня остается загадкой: вроде уже украинские олигархи все между собой разделили и забрать-то больше нечего.

О какой-то борьбе с коррупцией вещал. Для того, чтобы побороть коррупцию - нужно полностью сменить состав правления. А на это никто не пойдет. Но не в этом суть. Оказывается, что у борца с коррупцией - сын коррупционер. Сапожник без сапог. Хантер Байден был замешан в скандале с отмыванием денег через украинскую нефтегазовую компанию Burisma. Детали дела до сих пор неизвестны. Украинская прокуратура всячески покрывает преступников,  не предоставляя детали расследования британскому суду. Счета этой компании замораживались, но в этом году, под давлением посла США в Украине Джефри Пайета (который заявил, что эти средства принадлежат народу Украины), британской стороне пришлось разморозить эти активы. После чего деньги перевелись на Кипр и их дальнейшая судьба неизвестна. Наверное, они были потрачены на отдых в самых лучших санаториях острова для украинцев)))

"Вице-президент приложил много усилий для того, чтобы донести до Украины идею борьбы с коррупцией, и мы не хотели бы, чтобы эта идея была дискредитирована" - заявил бывший американский посол в Украине. Вот только как Байден-старший может бороться с коррупцией, если его сын замешан в таких скандалах? Или, может быть - это всего лишь прикрытие? Для отвода глаз: мол, отпрыска оклеветали - доказательств нет, это все происки врагов. И можно спокойно дальше юзать Украину.
[мова]Я все більше переконуюся в тому, що з України роблять повію. Причому безкоштовну. Кожен користується нею, як хоче. Одні розпродають державне майно, інші - наживаються на війні. Треті стають підприємцями-монополістами. Я б нічого не казав, якби про народ не забували. Однак - куди вже їм до нас. Краще собі кишені побільше напхати.


                     


І, що найбільше мене бентежить так це те, що іноземні "гості" зачастили до нас. Немов шуліки на падаль злітаються. Спочатку Керрі навідувався, після його візитів обов'язково обстановка в Україні загострювалася. Зараз, ось, Байден зачастив. І, звичайно ж, інтерес один - гроші. Якщо Керрі налагоджував співпрацю в оборонній сфері, ну як налагоджував - продавав неліквід - списану техніку та зброю; то що потрібно Байдену - для мене залишається загадкою: начебто вже українські олігархи все між собою розділили і забрати вже нема чого.

Про якусь боротьбу з корупцією віщав. Для того, щоб побороти корупцію - потрібно повністю змінити склад правління. А на це ніхто не піде. Але не в цьому суть. Виявляється, що у борця з корупцією - син корупціонер. Чоботар без чобіт. Хантер Байден був замішаний у скандалі з відмиванням грошей через українську нафтогазову компанію Burisma. Деталі справи досі невідомі. Українська прокуратура всіляко покриває злочинців, не надаючи деталей розслідування британському судові. Рахунки цієї компанії заморожувалися, але в цьому році, під тиском посла США в Україні Джефрі Пайєта (який заявив, що ці кошти належать народу України), британській стороні довелося розморозити ці активи. Після чого гроші перевелися на Кіпр і їх подальша доля невідома. Напевно, вони були витрачені на відпочинок в найкращих санаторіях острова для українців)))

"Віце-президент доклав багато зусиль для того, щоб донести до України ідею боротьби з корупцією, і ми не хотіли б, щоб ця ідея була дискредитована" - заявив колишній американський посол в Україні. От тільки як Байден-старший може боротися з корупцією, якщо його син замішаний в таких скандалах? Або, можливо - це всього лише прикриття? Для відводу очей: мовляв, сина обмовили - доказів немає, це все підступи ворогів. І можна спокійно далі юзати Україну.Tags: Байден, Украина, коррупция, скандал
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo mihailbrat september 27, 2015 11:52 1
Buy for 20 tokens
Любимые мои фреды и френдессы, кому нужна эффективная реклама и раскрутка блога прошу обращаться: репосты в журнал - 70 жж.
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments